Editorial

  • jeudi, 04 mars 2021 08:47

  Niafara latabatra boribory hatrany ireo ady lehibe sy krizy rehetra

  Io fifampidinihina ihany no fanafody, tsy misy mizara seza na hiaraka hitantana, fa mifanantona midinika. Fanao amin'ny tany demokratika hatrany rehefa misy zava-dehibe mandalo ny miantso ny ankolafin-kery rehetra ny fitondrana, tsy manary ny hasiny sy ny fahefany izany, fa fahendrena aza izany. Tsy vahaolana ny fampiasan-kery, ny fiantsiana, mila atsahatra ny fifandirana.Tanjona tokana, ny ampandroso ny Malagasy sy Madagasikara. Samy manao ny asa tandrify azy avy eo. Ny mpitondra mihaino sy mitondra ao anatin'ny mangarahara, manatanteraka ny vinany, ny mpanohitra milaza ny heviny, manolotra soso-kevitra sy mitsikera, raha ilaina, anitsiana ny mpitondra Mirary soa e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 03 mars 2021 08:16
  • Sary nindramina

  Jirama : Fatiantoka 3 700 miliara ariary hoy ny Banky iraisam-pirenena

  Matetipiavy ny talen'ny Banky iraisam-pirenena miandraikitra an'i Comores, Madagasikara, Maurice ary Mozambika, ramatoa Idah Z. Pswarayi-Riddihough, nisarika ny sain'ny maro momba ny fitantanana eo anivon'ny Jirama. 15% n'ny Malagasy ihany hoy izy no misitraka herinaratra eto Madagasikara, nefa tsy haitraitra izany fa hiakinan'ny aina sy ny fampandrosoana ara-toekarena tokoa. Hita izany hoy izy tamin'ireny fihibohana fiarovana tamin'ny valanaretina Covid-19 ireny, raha nisy herinaratra sy jiro ary internet dia afaka nanohy nianatra sy niasa tany an-trano izay rehetra tsy maintsy nanao izany. Mila vola be anefa ny fotodrafitrasa ahatongavana amin'izany. Ilaina hoy ity talem-paritry ny Banky iraisam-pirenena ity ny fanavaozana ifotony ny fitantanana eo anivon'ny Jirama, tsy hoe esorina ireo nahazo tombony tamin'izao rafim-pitantanana izao, dia omena olon-kafa indray ny fanohizana ny fitsetsefana, fa tena omena ny sarambambem-bahoaka tena mila izany ny fisitrahana ara-drariny amin'ny vidiny takatry ny maro no atao.
  Lire la suite ...
  • mardi, 02 mars 2021 12:21
  • Tahirin-tsary

  Vanille : Manao fanamparam-pahefana ny fanjakana foibe

  Potika tanteraka ankehitriny ny sehatry ny lavanila, satria dia nitsabahan'ny ministeran'ny varotra any Antananarivo, na ny fanomezana ny fahazoan-dalana hamarotra ny lavanila, na ny fidirany amin'ny famerana ny vidiny. Nandalo sedra maro ity sehatra lavanila ity teto amin'ny toekaren'i Madagasikara, satria dia mitazona ny fampidiram-bola vahiny betsaka, sy mamelona olona maro.Misy ny lalàna mifehy izany sehatra izany, ary anisan'ny nandaniana vola sy fotoana nakana ny hevitry ny mpamboly, ny mpanangom-bokatra ary ireo mpamarotra sy mpanondrana any ivelany. Izany dia niarahana tamin'ny fanjakana isam-paritra sy ny foibe hatrany. Amin'izao dia fahalalahana tanteraka no napetraka amin'ity sehatry ny lavanila ity, afatsy ny fanaraha-maso ny hatsaran'ny vokatra, sy ny famerenana ny vola vahiny eto an-toerana ary ny fandoavana ny hetram-panjakana, satria dia tsy maintsy orinasa ara-dalàna avokoa ireo rehetra misehatra amin'izany, ary ireo mpamboly dia tsy maintsy manana karatra avokoa.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 28 février 2021 13:33
  • Sary nindramina

  Burkina Faso : Manomboka voavaha ny olan'ny rano an-drenivohitra

  République de Haute Volta teo aloha no lasa Burkina Faso ankehitriny, na koa azo adika hoe « Pays des Hommes intègres », firenena afrikanina tandrefana, tsy misy ranomasina, avaratra andrefan'i Bénin, atsimon'i Mali, avaratry Côte d'Ivoire sy Ghana, manana mponina 20 tapitrisa eo (2018). 273 800km² ny habeany (atsasany latsaka amin'i Madagasikara 587 000km² ny tany, ary 1 200 000km² miaraka amin'ny ranomasina ZEE), zanatany frantsay, nahazo ny fahaleovan-tenany ny 05 aogaositra 1960, novaina ho Burkina Faso ilay anarana Haute Volta ny 04 aogostra 1984 tamin'ny andron'ny Revolisionera Thomas Sankara. Fitondrana régime preésidentiel i Burkina, Ny Filoham-pirenena no filoham-panjakana sady lehiben'ny governemanta. 715.12 $USD ny harikarena isam-batan'olona, amin'ny fitombon'ny harikarena faobe 6.8% ny taona 2018.Tsy manana harena ambanin'ny tany firy izy ankoatran'ny volamena, fa 80% n'ny harenany dia ny fambolena sy fiompiana izay hifaharan'ny fandrosoany. Mitana ny laharana 144 izy amin'ny firenena 157 maneran-tany. Eo amin'ny 40.1% n'ny mponina no ambanin'ny taham-pahantrana.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 26 février 2021 10:40
  • Sary nindramina

  Fambolena : Afaka ampandrosoana ny voly avotra

  Matetika ny fambolem-bary ihany no tena resahina raha resaka fambolena. Ny voly avotra anefa, amin'ny anarany izay dia manavotra tokoa, manavotra ny tany avy nambolena vary, satria mitondra ireo akora simika, manisy lavadavaka andehanan'ny kankana, izay lavadavaka ambanin'ny tany hitondra oxygène ho an'ny fambolem-bary manaraka, ka ho mora amin'ny fakam-bary no ahazo rivotra sy rano amin'ny alalan'ireny lavadavaka madinika ireny. Miady amin'ny ahidratsy ihany koa ny voly avotra, ka hanampy amin'ny fambolena hafa mandimby azy, ary manampy amin'ny fitehirizan-dranon'ilay tany. - Ny voly avotra dia tsy mila rano betsaka, ka ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ary manampy amin'ny fiovaovan'ny toe-trandro ;- Ho betsaka kokoa ny fidiram-bola ;- Hanatsara ny tsiron'ny tany ;
  Lire la suite ...
  • jeudi, 25 février 2021 10:23

  Raharaham-pirenena : Mila mazava ny lalan-kizorana

  Aorian'ny fifidianana, izay nahenoana ireo fampanantenana maro, ireo velirano, dia mientana ny fo sy fanahin'ny maro fa hiroso marina amin'ny fampandrosoana ny resaka. Miazakazaka ny mpitondra voafidy mampiseho izay fahavitrihana izay.Ny vahoaka ihany koa manome fotoana hampiaharana sy hikenokenonana momba izany. Mpitondra vao lany sy nandova ny varin'ampangon'ny teo aloha tsy lany tokoa ve tsy mba haka bahana. Nandeha anefa ny taona, nandeha koa ny valanaretina Covid-19, toa tsy hita ihany izy izany hoy ny maro.Mahareta kely hoy ny mpitondra fa ny firenena maro no sahirana tratran'ny valanaretina, ary mbola ao anatiny ny maro amin'izany. Misy anefa ireo fotodrafitrasa, indrindra ny eo anivon'ny fanatanjahantena, toy ny Kianja Barea eo Mahamasina, mitentina 290miliara ariary na 77 000 000dolara, volan'ny Malagasy madiodio hoy ny mpitondra, na tsy hita anatin'ny teti-bolam-panjakana aza izany.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 24 février 2021 14:37
  • Tahirin-tsary fampihaingoana

  Banky : Tsy hita ny fanarahana ny baikon'ny Filoham-pirenena

  Vao nanomboka kelikely ny volana marsa 2020 ny fihibohana vokatry ny valanaretina Covid-19 dia nanome torimarika mazava ny Filoham-pirenena fa ahato aloha ny fanonerana ny vola sy zana-bola notrosaina tamin'ny banky, indrindra fa ho an'ireo orinasa izay voatery nakatona sy nampihato ny asa. Tsy izany anefa no niseho, fa ny banky maro, sy ireo micro-finance dia nampihatra fanasaziana ara-pahataràna avokoa, na ny pénalié de retard, nitaky ny trosa sy ny zana-bola. Maro ireo orinasa, ny mpamboly sy mpiompy ary ny mpivarotra sy mpanao asa tanana ankehitriny no tsy tafarina, ao ny nalaina ny antoka natao tamin'ny fitrosana, ny mampalahelo dia misy aza banky, izy ihany no maka ny fananan'olona ary amidiny mora amin'izy samy izy ao ihany ny tranon'olona natao antoka, misy ny manery ankolaka ny mpitrosa hafa haka sy hividy ny fiara nataon'ny mpitrosa hafa antoka, ka sady voaloa ny volan'ny banky tamin'ilay mpitrosa voalohany, no mbola nampanaovina antoka hafa indray koa ny mpitrosa faharoa.
  Lire la suite ...
  • mardi, 23 février 2021 07:07

  Fahasalamana : Afaka hiatrika ny ho avy

  Nanao fizahana fahasalamana rehetra, bilan général, scanner. Mila manamafy ny fanatanjahan-tena, mandeha tongotra matetika, ahena kely ny vatana hoy ny mpitsabo, fa amin'ny ankapobeny, milamina avokoa ny fahasalamana. Mankasitraka ireo mpitsabo rehetra, Institut Pasteur, HJRA, Befelatanana, Hôpital Manarapenitra Andohatapenaka, dentiste, tena mahay ny Malagasy, mila tohanana ireo mpitsabo sy ny toeram-pitsaboantsika, mila jerena akaiky ny fiantohana ny marary fa tsy zakan'ny maro ny vidim-panafody sy ny fitsaboana. Misaotra antsika namana rehetra miara-mientana sy mifanohana.Vonona ny hiatrika ny dingana manaraka eo amin'ny fiainana. Vitatsika io.Patrick
  Lire la suite ...
  • dimanche, 21 février 2021 11:16
  • Tahirin-tsary nindramina

  Jirama : Iza no mahazo tombotsoa amin'ny fanafoanana ny Tarif Optima

  Nandritra ny fotoana maharitra ny Jirama dia nanao kajy hampitoviana ny vidin'ny herinaratra aloan'ny mpanjifa ny Jirama, raha nosokajiana : Sokajy 1 na Zone 1 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny rano (Energie Hydraulique), na irony barazy ironyIvotoerana 21 no voakasik'izay ; Sokajy 2 na Zone 2 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny solika mavesatra (Fuel)Ivotoerana 02 no voakasik'izay ; Sokajy 3 na Zone 3 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny Gazoala (Gazole)Ivotoerana 92 no voakasik'izay. Raha ny taona 2018, dia 370ar/KWh ny aloan'ny olon-tsotra aty amin'ny Sokajy 1 na Zone 1, raha toa avo roa heny mahery 737ar/KWh ny aloan'ny Sokajy faha 3 na Zone 3.
  Lire la suite ...
  • samedi, 20 février 2021 16:37

  Il ne faut pas badiner avec les bailleurs

  Madagascar risque de dire adieu à une enveloppe de moins de 500 millions de dollars de la Banque mondiale à cause de l’"indiscipline" des dirigeants. En cause : le système tarifaire de la Jirama unilatéralement décidé par la partie malagasy, pourtant sujet à des conditions liées à un accord de financement de Washington.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 81