Editorial

  • mardi, 25 février 2020 10:00
  • Sary nindramina

  Fantatrao ve: Inona izany fandrindran'asa na Planification?

  Mety maro ireo zavatra tiana atao, fanontaniana mipetraka foana ny hoe iza no atao aloha, iza no maika, aiza ny fitaovana sy ny vola anatanterahana ny asa, iza no hanao azy, oviana no vita ny asa, atomboka oviana? Voalohany, dia apetrao tsara aloha inona ilay tanjona lehibe tiana ho tratra. Zarazarao madinika amin'izay, inona no tanjona lavitr'ezaka, antoniny ary fohy ezaka. Ny Planification na lamin'asa na fandrindran'asa izany dia fametrahana lamina, ara-potoana, ara-pitaovana, arak'olona hamita asa iray na maromaro ahatratrarana tanjona iray. Tsy misaraka amin'ny famaritana ny fotoana izany ny lamin'asa. Ny asa iray dia azo zaraina zanak'asa maromaro, ka azo atao miaraka miainga ny sasany, misy kosa asa madinika tsy maintsy miandry ny fahavitan'ny asa iray vao azo atomboka, ka raha misy fahatarana izany ilay asa voalohany dia hiantraika amin'ny fe-potoana napetraka ahavitan'ny asa.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 23 février 2020 18:26
  • Photo CUA

  Madagascar-France: Le grand écart

  Le passage du ministre français des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian à Antananarivo reflète le jeu du « grand écart » de la diplomatie française à Madagascar. Même si la question n’a jamais été abordée le passage du numéro UN du Quai d’Orsay est avant tout la préparation de la visite du président Emmanuel Macron en juin prochain lors de la commémoration des 60 ans du retour de l’indépendance de Madagascar. Pour le Chef de l’Etat français, cette présence est symbolique comme pour affirmer ce qu’il a dit, la « Colonisation est une faute de la République (française) » (en Côte d‘Ivoire), et la « Colonisation est un crime contre l’humanité » (en Algérie), oui mais… Dire que les îles Glorieuses sont la « France » n’est-il pas une contradiction ? Pour cette raison nous affirmons que la France fait le grand écart !
  Lire la suite ...
  • samedi, 22 février 2020 11:17

  Aza diso fahavalo: Tsy rehefa double nationalité dia mpivarotra Tanindrazana

  Lasa fahazarana ny miteny hoe sady nationalité Malagasy no Nationalité Française dia lazaina fa mpamadika sy mpivarotra Tanindrazana. Izaho, araky ny fantatry ny maro, dia tsy niafina fa manana double nationalité, nationalité Malagasy sy nationalité française. Ny tantara no nahatonga izany, tsy izaho no nanokatra bragety tonga teto Madagasikara. Tonga ny mpanjanan-tany frantsay, nanambady Malagasy ny maro tamin'izy ireo, teraka ny taranaka. Maro amin'ireo Malagasy any avaratra, sy atsimo atsinana no manana nationalité française. Maro tamin'ireo mponin'Antananarivo ihany koa no nahazo izany nationalité française izany, satria tamin'ny 1960 dia afaka nisafidy hanana izany nationalité izany ny maro.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 19 février 2020 12:36

  Fantatrao ve: Tsara sa ratsy ny mitrosa?

  Misy ohabolana malagasy manao hoe: "Izay hafa-trosa no manan-karena", izany hoe izay mahaloa trosa ka tsy ananan'ny olona trosa no manan-karena. Misy indray ohabolana japoney hoe: "Un homme sans dette n'est pas un homme", izany hoe ny lehilahy tsy ananan-trosa dia tsy lehilahy. Izany hoe misy resaka kolotsaina ihany koa izany ity resaka trosa ity. Fa eto dia trosa ara-bola no asiantsika resaka, ka avy aiza marina moa izany ny vola, ahoana ny tantarany, ary inona no niandohany? Fahiny dia fifanakalozana no nisy, izay manana vary, atakalo omby, izay manana tsaramaso atakalo lamba.
  Lire la suite ...
  • mardi, 18 février 2020 11:05

  Abonnement internet: Famatorana mpanjifa mandritra ny 2 taona, Sady tsy rariny no fanaparam-pahefana

  Miaina tanteraka anatin'ny fanaparam-pahefana ireo mpanjifa internet noho ny ataon'ireto mpisehatra amin'ny internet ireto. Ny mpanjifa no terena hiantoka ny lany rehetra ampidirana internet ao an-trano, ny mpanjifa no miantoka ny Box, aloa vola tolo-botsotra, ny mpanjifa no terena tsy maintsy manana onduleur hiarovana ny fitaovana efa novidian'ny mpanjifa, nefa dia giazana tsy maintsy mijanona mandritra ny 2 taona amin'ny mpisera internet. Raha tonga aza izay 2 taona izay ka mikasa ny hiala, dia mbola vola be koa no takiany hanonerana izao atsanga tsy aman'orana rehetra izao. Mila jeren'ny ministeran'ny varotra mihitsy satria ny lanja 1Go internet vidianao, raha amin'ny clé na charge, dia zara raha milanja iray latsaka fahefany, ka tsy mitovy amin'ny mizàna na balance eny an-tsena ihany ve izany, vatomizana 1Kg, zara raha paoma iray latsaka fahefany no entinao mody?
  Lire la suite ...
  • lundi, 17 février 2020 09:51

  Fantatrao ve: Inona no atao hoe MoU - Memorandum of Understanding

  Matetika retsika tatoato fa nisy fifanarahana nosoniavin'ny fanjakana tamina orinasa tsy miankina momba ny fampiasam-bola, ohatra amin'izany ny resaka fampindramana tany ny Arabo ampiasa ny tanin'ny Bas Mangoky 60 000ha, teo ihany koa ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro, na ny fanamboarana barazy lehibe hamokarana herinaratra, na ny fanaovana carte de payement biométrique andoavana karaman'ny mpiasam-panjakana, anomezana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra.. Retsika amin'izany ny hoe natao sonia ny MoU. Ny MoU - Memorandum of Understanding - Mémorandum d'entente - Protocole d'entente (PE) dia fifanarahana savaranonando ataon'ny olona roa na maromaro, na fanjakana sy orinasa iray.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 12 février 2020 11:21

  Fantatrao ve: Ahoana ny fikajiana ny Masonkarena

  Ny mpandraharaha rehetra, na mpamboly, na mpanao asa tanana, na mpivarotra, na indostrialy, na miasa mamarotra fahaizana, conseil et service, dia ny hitady tombony no tanjona. Tsy maintsy fantarina tsara anefa ny masonkarena, na ny vola laniana sy ny fotoana rehetra nampiasaina na namokarana ilay entana, na vokatra, na fahaiza amidy, mba ahalalana ny vidiny na sarany amarotana azy, mba tsy ho fatiantoka. Tombom-barotra = Vidin'ny entana - Masonkarena Ohatra: Fambolem-bary amin'ny velaran-tany 1ha Kajiana avokoa izany ireo vola lany sy fotoana nentina namboly ilay vary 1- Akora ilaina: - Masomboly:
  Lire la suite ...
  • mardi, 11 février 2020 13:54

  Ireo sehatra ampandrosoana aingana an'i Madagasikara:

  - Fampianarana, tsy maintsy mianatra ny zaza sy ny tanora rehetra, cantine scolaire, transport scolaire ho an'ny rehetra, maimaim-poana avokoa ny fampianarana amin'ny fanjakana, mahazo vatsim-pianarana ireo mianatra Lycée technique, sy Université, na miankina na tsy miankina fanjakana. Mahazo fanampiana amin'ny fanjakana ireo sekoly tsy miankina sy ireo fikambanana na fiangonana mitaiza sy mampianatra zaza sy tanora. - Lalana sy fitaterana- Jiro sy rano ary ny angovo, jiro solaire isan-tokatrano, éthanol- Fandriam-pahalemana, zon'ny Malagasy no arovana fa tsy ny zon'ny dahalo, tarihina ho any amin'ny tsara ny tanora, izay tsy mandeha amin'ny lalana marina dia tsy misy hantra, fampitaovana moderina ny Foloalin-dahy, Tafika an-tanety, ny Zandarimaria, ny Tafika an-dranomasina sy anabakabaka, ireo vondron-tafika hivelan'ny Foloalin-dahy, ny Polisy, ny pompier, ny pénitencier, ny mpiandry ala, ny polytechnique izay ho raisina toy ny vondron-tafika
  Lire la suite ...
  • lundi, 10 février 2020 16:06

  Fantatrao ve: Mirefy 1435mm ny elanelan'ny lalamby manaraka ny fenitra UIC

  Ady teknolojika ny fametrahana ny refin'ny elanelan'ny lalamby andehanan'ny fiaran-dalamby. Tsy mitovy avokoa izy ireo, misy ny mahatratra 3m ny elanelany, raha ny tetikasan'i Hitler tany Allemagne, hanaovana ny lalamby mandeha any Europe taorian'ny ady lehibe faharoa, tsy tanteraka anefa izany. Misy kosa ny anisan'ny kely indrindra ny elanelana 381mm any Anse, ampandehanana fiaran-dalamby mpitondra mpitsangatsangana. Ny eto Madagasikara dia 1000mm na 1m ny elanelan'ny lalamby mirefy 877Km, namboarina tamin'ny andron'i Gallieni, natomboka ny taona 1901, ary vita tsikelikely amin'ny ampahany ny 31 oktobra 1904, mampitohy an'i Brickaville sy Fanovana (102km), ary ny 1 aprily 1909, mihazo an'Antananarivo (169km).
  Lire la suite ...
  • dimanche, 09 février 2020 16:24

  Famokarana vary: Ampy antsika ny vary eto an-toerana

  Tsy mino aho hoe tsy ampy antsika Malagasy ny vary vokatra eto. Tsy mbola nahita aho hoe lany ny vokatra eny an-tsena, na nisy nilaha-bary, ny vary stock afarana atao vary mora no misy mpilahatra. - Ka maninona tsy vary gasy no vidiana dia amidy mora? - Maninona tsy ny lalana amoaham-bokatra no amboarina, any amin'ny faritra maro mamokatra in-telo isan-taona, nefa dorana ny vary satria tsy tafavoaka. - Maninona tsy ny kubota sy ny tracteur no zaraina, na amidy mora, na amidy averina tsikelikely ny vola, ho an'ny tantsaha? - Maninona tsy ampiana amin'ireny zezika Bio vita malagasy ireny ny tantsaha, fa simbaina amin'ny zezika simika, sady manimba tany no hanimba ny vokatra.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 61