CENI: Manery ny rehetra andravona ny olana politika alohan'ny faran'ny volana mey 2018

  • mardi, 08 mai 2018 13:41
  • Tigre

Nampiantso ny mpanao gazety io maraina io, tetsy Nanisana ireo mpikambana ao amin'ny Komity mahaleotena momba ny fifidianana, na ny CENI.

Napetrak'izy ireo tamin'izany fa tsy maintsy vahana alohan'ny faran'ity volana mey ity izay olana politika, mba ahafahana miroso ankahalalahana sy ampitoniana amin'ny fifidianana Filoham-pirenena.

Ka takiana ho faritana amin'izany:

- Ny Lalàm-pifidianana;
- Ny fametrahana fitoniana hiatrehana fifidianana;
- Ny tetiandro momba ny fifidianana.

Nisy soso-kevitra 3 azo isafidianana anefa naroson'izy ireo, izay samy manaja ny Lalampanorenana avokoa:

1- Raha toa ka mametra-pialana ny Filoham-pirenena ka aroso ny fifidianana

Araka ny andininy fa 52-53 n'ny Lalampanorenana, dia tsy maintsy atao ao anatin'ny 30 andro raha aloha indrindra ary 60 andro raha ela indrindra ny fifidianana.

Ka ny Alarobia 29 aogositra 2018 no afaka anaovana ny fifidianana fihodinana voalohany.

2- Raha mizotra araky ny fotoana voafaritry ny Lalampanorenana ihany ny fipetrahan'ny Filoha amin'ny toerany

Andininy 47 Lalampanorenana:

Tanterahina 30 andro raha aingana indrindra, ary 60 andro raha ela indrindra, alohan'ny ahataperan'ny fotoampiasan'ny Filoham-pirenena ny fifidianana.

Ka ny Alarobia 28 novambra 2018 no afaka anaovana ny fifidianana fihodinana voalohany.

3- Raha voatery ahemotra ny fifidianana

Andininy 47, andalana faha efatra ao amin'ny Lalampanorenana:

Noho ny antony tsy azo anoharana, izay voamarin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana na HCC, dia azo ahemotra ny fifidianana Filoham-pirenena.

Ka ny Alarobia 29 mey 2019 no afaka anaovana ny fifidianana fihodinana voalohany.

Manentana ny rehetra ny CENI ho tony, ary ametraka ny resaka politika any ivelan'ny CENI, fa izy kosa no mandray ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny fifidianana.

Zon'ny Kandida ofisialy ho Filoham-pirenena rehetra ny manana solotena ao amin'ny CENI.

Manainga ny rehetra ihany koa izy ho tony sy ampirina ny tombotsoa manokana fa hijery ny tombotsoam-pirenena.

Ary mitaona ny mpitondra, ny mpanao politika, ny mpitarika Fiangonana, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao gazety ary ny olona tsara sitrapo rehetra ho tonga amin'ny fihaonana izay karakainy amin'ny zoma 11 mey ho avy izao, ao amin'ny "Le Pavé" Antaninarenina.

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.